Đại học Mở Hà Nội

Hệ thống khảo sát trực tuyến

B101 Nguyễn Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội

0243.868.3359       info@hou.edu.vn

Chào mừng bạn đến với hệ thống khảo sát trực tuyến Trường Đại học Mở Hà Nội

Thông tin sinh viên

STTNội dungTrả lời
1Họ và tên*
2Số điện thoại*
3Email*
4Địa chỉ

Chuyên ngành đào tạo

STTNội dungTrả lời
1Chuyên ngành tốt nghiệp*
2Xếp loại tốt nghiệp*

Năng lực về NN, TH, kỹ năng mềm,..

STTNội dungTrả lời
1Mô tả năng lực ngoại ngữ của bạn*
2Mô tả năng lực sử dụng CNTT của bạn*
3Mô tả về các kỹ năng mềm mà bạn đã được trang bị*
4Mô tả về các lĩnh vực chuyên môn, ngành nghề khác mà bạn đã theo học
5Năng lực đặc biệt khác/ Năng khiếu

Nhu cầu việc làm

STTNội dungTrả lời
1Bạn đã có việc làm hay chưa?*
2Bạn mong muốn làm việc tại?*
3Mô tả lĩnh vực/ ngành nghề khác mà bạn có thể tham gia làm việc ngoài lĩnh vực chuyên môn đã được đào tạo?