Đại học Mở Hà Nội

Hệ thống khảo sát trực tuyến

B101 Nguyễn Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội

0243.868.3359       info@hou.edu.vn

Chào mừng bạn đến với hệ thống khảo sát trực tuyến Trường Đại học Mở Hà Nội

Các bạn sinh viên thân mến,

Để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ lợi ích của người học, Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị bạn với tinh thần trung thực và xây dựng, cho ý kiến về hoạt động đào tạo của nhà trường thông qua phiếu khảo sát này. Thông tin do bạn cung cấp sẽ được Nhà trường xử lí đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, rèn luyện của bạn và những người cung cấp thông tin.

Nhà trường xin chân thành cảm ơn và hoan nghênh ý kiến đóng góp của các bạn!

Thông tin cá nhân

STTNội dungTrả lời
1Họ và tên sinh viên*
2Mã sinh viên
3Hệ đào tạo*
4Giới tính*
5Dân tộc*
6Độ tuổi*
7Nơi ở*
8Nghề nghiệp*
9Văn bằng tốt nghiệp cao nhất của bạn khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển*

Thông tin trước khi vào học

STTNội dungTrả lời
1Bạn biết đến nhà trường qua (nội dung này có thể đánh dấu ở nhiều ô)*
2Bạn thường theo dõi thông tin của nhà trường tại (nội dung này có thể đánh dấu ở nhiều ô)*
3Lý do bạn quan tâm và theo học (nội dung này có thể đánh dấu ở nhiều ô)*
4Mục đích học tập của bạn (nội dung này có thể đánh dấu ở nhiều ô)*

Về điều kiện tổ chức giảng dạy và học tập

STTNội dungTrả lời
1Giảng đường đáp ứng yêu cầu cho việc giảng dạy và học tập*
2Các trang thiết bị tại giảng đường đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập*
3Bạn được tư vấn và hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập*

Về nội dung, chương trình học phần

STTNội dungTrả lời
1Mục tiêu của học phần cụ thể rõ ràng, có yêu cầu để bạn đạt được.*
2Thời lượng của học phần được phân bổ hợp lý giữa lý thuyết, thực hành và tự nghiên cứu.*
3Các tài liệu phục vụ học phần được cập nhật kiến thức và kỹ năng mới nhất.*
4Học phần góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cho bạn.*
5Nội dung học phần được trình bày đầy đủ theo đề cương (không lược bỏ, cắt xén)*
6Giảng viên trình bày mục đích, yêu cầu của từng bài học một cách rõ ràng*
7Kiến thức cơ bản của học phần được giảng viên trình bày chính xác*
8Giảng viên thường cập nhật và mở rộng kiến thức liên quan đến nội dung bài giảng *
9Bạn tích luỹ được những kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của học phần*

Về hoạt động giảng dạy của giảng viên

STTNội dungTrả lời
1Giảng viên hướng dẫn cho bạn về hình thức, phương pháp học tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập khi bắt đầu môn học*
2Giảng viên kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy và các hoạt động khác nhau để giúp bạn học tập và nghiên cứu có hiệu quả.*
3Giảng viên khuyến khích sinh viên phát biểu hoặc đặt câu hỏi trong giờ học*
4Giảng viên giúp bạn phát triển kỹ năng làm việc nhóm và khả năng nghiên cứu độc lập*
5Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện cho bạn phương pháp suy luận và khả năng liên hệ giữa các vấn đề trong môn học với thực tiễn *
6Giảng viên sử dụng thành thạo, hiệu quả các phương tiện dạy học*
7Giảng viên quan tâm giáo dục tư cách, phẩm chất và truyền thụ kỹ năng nghề nghiệp cho người học*
8Giảng viên trình bày nội dung bài giảng rõ ràng và dễ hiểu*

Về bảo đảm giờ dạy và giao tiếp với người học

STTNội dungTrả lời
1Giảng viên thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp*
2Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết*
3Giảng viên hướng dẫn và có biện pháp kiểm tra việc tự học của sinh viên*
4Giảng viên giải đáp thỏa đáng những thắc mắc liên quan môn học của sinh viên *
5Giảng viên có thái độ ân cần, lịch sự; có quan điểm cởi mở và tôn trọng ý kiến của người học, sẵn sàng tư vấn cho người học trong học thuật và hướng nghiệp *

Về hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập

STTNội dungTrả lời
1Giảng viên sử dụng nhiều phương pháp nhằm đánh giá đúng quá trình học tập của sinh viên*
2Giảng viên có nhận xét/góp ý bài tập lớn và sửa bài kiểm tra của sinh viên*
3Kết quả học tập của người học được đánh giá bằng nhiều hình thức phù hợp với tính chất và đặc thù môn học*
4Nội dung kiểm tra đánh giá được các kiến thức và kỹ năng mà người học phải đạt theo yêu cầu*
5Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp người học cải thiện kết quả học tập*

Những ý kiến đóng góp khác để giúp hoạt động đào tạo đạt kết quả tốt hơn

STTNội dungTrả lời
1Bạn hãy cho biết những điểm TÍCH CỰC trong hoạt động giảng dạy. Những học phần nào và giảng viên nào bạn cảm thấy tâm đắc nhất
2Bạn hãy cho biết những điểm CHƯA TÍCH CỰC trong hoạt động giảng dạy. Những học phần nào và giảng viên nào bạn cảm thấy chưa thỏa mãn và chỉ ra những điểm cần cải thiện
3Bạn hãy cho biết những tài liệu của học phần nào chưa đáp ứng được nhu cầu học tập hoặc chưa phục vụ kịp thời
4Bạn hãy cho biết những vấn đề nào của công nghệ đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập
5Bạn hãy cho biết những vần đề nào của diễn đàn chưa đáp ứng được yêu cầu trao đổi kiến thức
6Bạn hãy cho biết những bài giảng điện tử của học phần nào bạn chưa vừa ý
7Theo bạn, để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy thì nhà trường cần làm những gì?
8Bạn có nhu cầu học thêm ngành nào?
9Bạn có sẵn lòng giới thiệu Trường Đại học Mở Hà Nội cho người khác có nhu cầu học tập không*
10Những ý kiến đóng góp khác của bạn