Đại học Mở Hà Nội

Hệ thống khảo sát trực tuyến

B101 Nguyễn Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội

0243.868.3359       info@hou.edu.vn

Chào mừng bạn đến với hệ thống khảo sát trực tuyến Trường Đại học Mở Hà Nội

Kính gửi: Quý cơ quan/doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng cảm ơn Quý cơ quan/doanh nghiệp trong thời gian qua đã tiếp nhận sinh viên của Nhà trường vào làm việc tại đơn vị. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, kịp thời có những điều chỉnh, cải tiến chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của quý cơ quan/doanh nghệp nói riêng và thị trường lao động nói chung, đồng thời để có kết quả đánh giá được khách quan và chính xác, Trường Đại học Mở Hà Nội rất mong quý cơ quan/ doanh nghiệp dành thời gian trả lời và phản hồi thông tin cho Nhà trường về công tác đào tạo của Trường. Các thông tin quý cơ quan/ doanh nghiệp cung cấp trong Phiếu khảo sát này sẽ được sử dụng đúng mục đích và hoàn toàn bảo mật.

Cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan/ doanh nghiệp! Chúc quý cơ quan/ doanh nghiệp thành công và ngày càng phát triển.

Thông tin cơ quan/doanh nghiệp

STTNội dungTrả lời
1Tên cơ quan/doanh nghiệp*
2Địa chỉ*
3Website
4Thông tin người trả lời khảo sát*
5Chức vụ
6Điện thoại*
7Email*

Thông tin khảo sát

STTNội dungTrả lời
1Cơ quan/doanh nghiệp Ông (Bà) thuộc loại hình tổ chức nào?*
2Cơ quan/ doanh nghiệp Ông (Bà) hoạt động trong lĩnh vực nào?*
3Cơ quan/ doanh nghiệp Ông (Bà) thường tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo nào?*
4Tổng số sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Mở Hà Nội mà Quý cơ quan/ doanh nghiệp đang sử dụng là:*
5Thời điểm Quý cơ quan/ doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của Nhà trường*
6Vị trí, chức danh của sinh viên đang đảm nhận tại Quý cơ quan/ doanh nghiệp?*
7Theo Ông/Bà, công việc các sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Mở Hà Nội đang đảm nhận có phù hợp với chuyên ngành được đào tạo không?*
8Thời gian để đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung cho sinh viên tốt nghiệp làm việc tại đơn vị?*
9Sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội cần đào tạo thêm kiến thức, kỹ năng nào dưới đây để có thể đáp ứng yêu cầu công việc tại đơn vị của Ông/Bà?*

Đánh giá mức độ quan trọng theo yêu cầu công việc

STTNội dungTrả lời
1Kiến thức về ngành/chuyên ngành được đào tạo*
2Kiến thức nền tảng xã hội liên quan đến lĩnh vực hoạt động*
3Khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn công việc*
4Khả năng làm việc độc lập*
5Năng lực học tập ở bậc cao hơn*
6Năng lực tư duy logic*
7Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch*
8Kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề*
9Năng lực nghiên cứu, tư duy sáng tạo (có sáng kiến cải tiến)*
10Khả năng giao tiếp*
11Năng lực sử dụng ngoại ngữ*
12Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc*
13Khả năng làm việc nhóm*
14Khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển*
15Khả năng tự học, tự rèn luyện*
16Tinh thần kỷ luật tuân thủ quy định của cơ quan, Nhà nước*
17Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp*
18Tác phong làm việc*
19Quan hệ với đồng nghiệp*

Đánh giá mức độ đáp ứng đối với công việc

STTNội dungTrả lời
1Kiến thức về ngành/chuyên ngành được đào tạo*
2Kiến thức nền tảng xã hội liên quan đến lĩnh vực hoạt động*
3Khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn công việc*
4Khả năng làm việc độc lập*
5Năng lực học tập ở bậc cao hơn*
6Năng lực tư duy logic*
7Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch*
8Kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề*
9Năng lực nghiên cứu, tư duy sáng tạo (có sáng kiến cải tiến)*
10Khả năng giao tiếp*
11Năng lực sử dụng ngoại ngữ*
12Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc*
13Khả năng làm việc nhóm*
14Khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển*
15Khả năng tự học, tự rèn luyện*
16Tinh thần kỷ luật tuân thủ quy định của cơ quan, Nhà nước*
17Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp*
18Tác phong làm việc*
19Quan hệ với đồng nghiệp*

Đóng góp ý kiến

STTNội dungTrả lời
1Những ý kiến đóng góp khác nhằm giúp Trường Đại học Mở Hà Nội nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên?
2Quý cơ quan/ doanh nghiệp của Ông (Bà) quan tâm và có thể hợp tác với Trường Đại học Mở Hà Nội trong lĩnh vực hoạt động nào?*