Đại học Mở Hà Nội

Hệ thống khảo sát trực tuyến

B101 Nguyễn Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội

0243.868.3359       info@hou.edu.vn

Chào mừng bạn đến với hệ thống khảo sát trực tuyến Trường Đại học Mở Hà Nội

Mức độ đánh giá


1 - Hoàn toàn hài lòng

2 - Hài lòng

3 - Chưa hài lòng

4 - Hoàn toàn không hài lòng


Nội dung

1. Quy chế, quy định về đào tạo được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời.
2. Kế hoạch học tập được thông tin đầy đủ, kịp thời
3. Các quy định công việc liên quan được công khai rõ ràng, khoa học
4. Lịch thi phù hợp với thời gian học tập
5. Các thông tin liên quan đến công tác khảo thí được cung cấp đầy đủ, kịp thời

Nội dung

1. Các quy chế, quy định liên quan đến công tác sinh viên được phổ biến và giải thích rõ ràng
2. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật SV nghiêm túc, được công khai, đúng đối tượng
3. Các chế độ chính sách, học bổng KKHT được công khai rõ ràng, đúng đối tượng
4. Công tác tư vấn học đường (tư vấn nghề nghiệp, tư vấn chính sách SV, từ vấn về học tập, ...) đúng theo yêu cầu và hiệu quả
5. Thủ tục hành chính liên quan đến SV (xác nhận SV, xác nhận vay vốn, ...) được giải quyết đúng thời hạn; SV được tạo điều kiện trong việc giới thiệu ở trọ tại KTX Pháp Vân
6. Các quy trình công việc liên quan được công khai rõ ràng, khoa học
7. Các kiến nghị, đề xuất của sinh viên được giải quyết thỏa đáng
8. Cán bộ phụ trách công tác SV nhiệt tình, có trách nhiệm

Nội dung

1. Công tác giáo dục Pháp Luật, Giáo dục phòng, chống tệ nạn xã hội phù hợp
2. Giáo dục an toàn giao thông phù hợp với SV
3. Giáo dục truyền thông, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đối tượng SV
4. Tổ chức các hoạt động tình nguyện SV phong phú, ý nghĩa
5. Nhà trường có nhiều hoạt động xây dựng môi trường, giáo dục lành mạnh, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, rèn luyện
6. Hoạt động đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với HVSV thiết thực, dân chủ và hiệu quả
7. Nội dung trong "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" phù hợp, thiết thực

Nội dung

1. Phòng học được sắp xếp hợp lý và có đủ chỗ ngồi
2. Phòng học đảm bảo về ánh sáng, âm thanh và thoáng mát
3. Phòng máy tính đáp ứng nhu cầu học tập HVSV
4. Hệ thống nhà vệ sinh sạch sẽ
5. Công tác vệ sinh trường học được diễn ra thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ

Nội dung

1. Thư viện có đầy đủ các loại tài liệu phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu
2. Thư viện có các lại tài liệu tham khảo giúp SV tự học
3. Thư viện có nhiều tài liệu phục vụ nhu cầu giải trí (báo, tạp chí, truyện, ...)
4. Cơ sở vật chất trong thư viện đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học

Nội dung

1. Lãnh đạo khoa quan tâm đến các hoạt động học tập, rèn luyện của SV
2. Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập quan tâm, hướng dẫn, tư vấn kế hoạch học tập, theo dõi việc học tập, rèn luyện của SV
3. Mọi thắc mắc có thể trao đổi với Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập thông qua: gặp trực tiếp, điện thoại, email, ...
4. Thời khóa biểu được sắp xếp hợp lý
5. Trình tự sắp xếp các môn học trong chương trình đào tạo hợp lý
6. Thời gian thực hành, thực tập hợp lý
7. Công tác nghiên cứu khoa học được Khoa phổ biến và hướng dẫn đầy đủ
8. Nội dung giảng dạy của giảng viên (Đề cương chi tiết, giáo trình, bài giảng) được thông tin đầy đủ cho SV
9. Cán bộ, giảng viên của Khoa nhiệt tình, có trách nhiệm với HVSV

Nội dung

1. Công tác chăm sóc sức khỏe cho SV (khám, cấp thuốc, sơ cứu, thực hiện các chế độ bảo hiểm…) thỏa đáng
2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Nhà trường thực hiện nghiêm túc, đúng với các quy định của các cơ quan chức năng; sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được Nhà trường hỗ trợ kịp thời
3. Nhân viên y tế nhiệt tình, hòa nhã với SV

Nội dung

1. Hoạt động Đoàn TN, Hội sinh viên tại trường tạo mội trường rèn luyện phù hợp với từng đối tượng SV
2. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú
3. Thông tin về các kế hoạch, các chương trình hoạt động của Đoàn TN, Hội SV kịp thời
4. Công tác kiểm tra đánh giá Đoàn viên, Hội viên đầy đủ, chính xác
5. Công tác tuyên dương, khen thưởng Đoàn viên, Hội viên kịp thời
6. Cán bộ Đoàn TN - Hội SV có năng lực, nhiệt tình, vui vẻ, có trách nhiệm với Đoàn viên và Hội viên

Nội dung

1. Nơi gửi xe an toàn
2. Giá trông giữ xe đúng theo quy định của Nhà nước
3. Nhân viên bãi xe giao tiếp đúng mực, có trách nhiệm

Cám ơn bạn đã thực hiện khảo sát!