Đại học Mở Hà Nội

Hệ thống khảo sát trực tuyến

B101 Nguyễn Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội

0243.868.3359       info@hou.edu.vn

Chào mừng bạn đến với hệ thống khảo sát trực tuyến Trường Đại học Mở Hà Nội

Mức độ đánh giá


1 - Hoàn toàn hài lòng

2 - Hài lòng

3 - Chưa hài lòng

4 - Hoàn toàn không hài lòng


Nội dung

1. Quy chế, quy định về đào tạo hiện hành có phù hợp với phương thức đào tạo
2. Quy chế, quy định về đào tạo được hướng dẫn, phổ biến đầy đủ và kịp thời
3. Sự thay đổi của quy chế, quy định đào tạo có đáp ứng được mục đích học tập

Nội dung

1. Chương trình đào tạo có đáp ứng được với công việc của người học
2. Thời gian đào tạo cho một chương trình đào tạo phù hợp
3. Chương trình đào tạo được công bố công khai, minh bạch
4. Nội dung của từng môn học trong chương trình đào tạo đáp ứng phù hợp
5. Kế hoạch đào tạo, học tập khoa học, được sắp xếp hợp lý
6. Kế hoạch đào tạo, học tập được công bố kịp thời

Nội dung

1. Phương pháp giảng dạy của giảng viên
2. Chất lượng giảng dạy, truyền thụ kiến thức của giảng viên
3. Tinh thần, thái độ của giảng viên với sinh viên
4. Đề cương chi tiết môn học/học phần được cung cấp đầy đủ cho sinh viên

Nội dung

1. Đánh giá quá trình học tập trên lớp đã đảm bảo tính minh bạch và công bằng
2. Hình thức kiểm tra điều kiện trên lớp có phù hợp với phương thức đào tạo
3. Đề thi hết môn học/học phần nằm trong nội dung môn học/học phần
4. Đề thi hết môn học/học phần đảm bảo tính bảo mật
5. Lịch thi phù hợp với thời gian học tập
6. Các thông tin liên quan đến công tác khảo thí được cung cấp đầy đủ, kịp thời
7. Tổ chức thi hết môn học/học phần đảm bảo tính nghiêm túc
8. Tỷ trọng điểm số phù hợp với các môn học

Nội dung

1. Thái độ phục vụ sinh viên của cán bộ chủ nhiệm lớp (đơn vị trực tiếp đào tạo)
2. Thái độ phục vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp (nơi đặt địa điểm liên kết đào tạo)
3. Thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên (bảng điểm, xác nhận sinh viên, bảo lưu, tiếp tục theo học…) được giải quyết đúng thời hạn
4. Kiến nghị, đề xuất của sinh viên được giải quyết thỏa đáng
5. Công bố kết quả học tập học phần nhanh, chính xác và trên nhiều kênh thông tin
6. Giáo viên chủ nhiệm có thường xuyên gặp mặt, họp lớp, trao đổi với sinh viên
7. Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập theo dõi việc thực hiện kế hoạch học tập của sinh viên
8. Sinh viên được tư vấn, giải đáp thắc mắc đầy đủ trong quá trình học tập

Nội dung

1. Thư viện có đầy đủ các loại tài liệu/tài liệu tham khảo phục vụ quá trình học tập, tự nghiên cứu
2. Thư viện có nhiều tài liệu phục vụ nhu cầu giải trí (báo, tạp chí…)
3. Cơ sở vật chất trong thư viện đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học
4. Giáo trình, học liệu có được cung cấp đầy đủ, kịp thời
5. Nội dung, chất lượng giáo trình đảm bảo và cập nhật thông tin

Nội dung

1. Phòng học được sắp xếp hợp lý và đủ chỗ ngồi
2. Phòng học thoáng mát và đảm bảo âm thanh,ánh sáng
3. Phòng máy tính đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên
4. Hệ thống nhà vệ sinh sạch sẽ

Nội dung

1. Mức học phí hiện nay là phù hợp
2. Thời gian thu học phí đã phù hợp
3. Hình thức thu học phí (trực tiếp hoặc/và qua ngân hàng…) đã thuận lợi

Cám ơn bạn đã thực hiện khảo sát!