Đại học Mở Hà Nội

Hệ thống khảo sát trực tuyến

B101 Nguyễn Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội

0243.868.3359       info@hou.edu.vn

Chào mừng bạn đến với hệ thống khảo sát trực tuyến Trường Đại học Mở Hà Nội

 
 

 

Mức độ đánh giá


1 - Hoàn toàn hài lòng

2 - Hài lòng

3 - Chưa hài lòng

4 - Hoàn toàn không hài lòng


Nội dung

1. Qui chế, qui định về đào tạo được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời
2. Chương trình đào tạo được cung cấp và hướng dẫn đầy đủ, kịp thời
3. Kế hoạch học tập được thông tin đầy đủ, kịp thời
4. Các qui trình công việc liên quan được công khai rõ ràng, khoa học
5. Lịch thi phù hợp với thời gian học tập
6. Các thông tin liên quan đến công tác khảo thí được cung cấp đầy đủ, kịp thời

Nội dung

1. Các quy chế, quy định liên quan đến công tác HV được phổ biến và giải thích rõ ràng
2. Hướng dẫn học viên tìm hiểu về chương trình đào tạo toàn khóa và đăng ký kế hoạch học tập đúng yêu cầu và hiệu quả
3. Quản lý học tập, hỗ trợ học viên các thông tin trong quá trình học tập (lịch học, lịch thi, kết quả học tập…) đầy đủ, kịp thời
4. Quản lý quá trình học tập của học viên từng kỳ, nhắc nhở học viên thực hiện nhiệm vụ học tập kịp thời, đúng quy định
5. Giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời cho học viên (bảo lưu, học tiếp…)
6. Giải đáp đầy đủ, kịp thời những thắc mắc của học viên trong quá trình học tập theo qui định
7. GVCN/CVHT hỗ trợ học viên nhiệt tình, trách nhiệm

Nội dung

1. Thư viện có đầy đủ các loại tài liệu/tài liệu tham khảo phục vụ quá trình học tập, tự nghiên cứu
2. Thư viện có nhiều tài liệu phục vụ nhu cầu giải trí (báo, tạp chí…)
3. Cơ sở vật chất trong thư viện đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học
4. Giáo trình, học liệu có được cung cấp đầy đủ, kịp thời
5. Nội dung, chất lượng giáo trình đảm bảo và cập nhật thông tin

Nội dung

1. Giảng viên nhiệt tình, trách nhiệm
2. Phương pháp sư phạm của giảng viên dễ tiếp thu
3. Giảng viên giải đáp, hướng dẫn cho học viên kịp thời, hiệu quả
4. Giảng viên định hướng nội dung thảo luận hữu ích
5. Giảng viên thường xuyên cập nhật kiến thức thực tế
6. Giảng viên thực hiện nghiêm túc lịch lớp học
7. Lớp học được thực hiện đúng kế hoạch, lịch học cho học viên

Nội dung

1. Phòng học đảm bảo về ánh sáng, âm thanh và thoáng mát
2. Công tác vệ sinh trường học được diễn ra thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ

Nội dung

1. Hoạt động của Ban công tác học viên phù hợp
2. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhà trường thu hút học viên
3. Công tác tuyên dương, khen thưởng học viên kịp thời

Cám ơn bạn đã thực hiện khảo sát!